Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
29.04.2010
Інтерв’ю Генерального консула Румунії в Чернівцях, пані Тетяни Попа наданий Директору Чернівецького представництва ДБУ «Південно-західний РЦІР» Русу С.І.

Досвід Румунії в європейській інтеграції та транскордонному співробітництві


-         Русу С.І.: Як відбувалась процедура і яким було відношення населення Румунії  відносно вступу Румунії до ЄС, яку підтримку населення мало рішення Уряду вступити до ЄС, яка кількість населення підтримала вступ та як змінилась суспільна думка сьогодні?


-         Тетяна Попа: Румунія стала членом ЄС 1 січня 2007 року, досягнувши своєї найважливішої цілі за останні двадцять років – приєднання до території в якій панує стабільність, демократія та благополуччя.


Процес приєднання в першу чергу передбачив визнання та забезпечення європейських цінностей – демократії, правової держави, дотримання прав людини, що включають і  права осіб, які належать національних меншин. В цьому сенсі, шлях Румунії до ефективного вступу до ЄС не був зведений до простого виконання технічних зобов’язань, оскільки відбулася асиміляція, «інтернаціоналізація» даних цінностей, які і становлять фундамент на якому опирається Союз.


Одночасно, період між моментом підписання Декларації про приєднання Румунії до ЄС, 1 лютого 1993 року, до самого приєднання 1 січня 2007 року, був постійним допоміжним процесом виконання зобов’язань, які отримує країна для членства в ЄС. Самим серйозним періодом перевірки був сам інтервал перемовин про приєднання, які були відкриті, разом із іншими 6 країнами, 15 лютого 2000 року і закриті 4 роки пізніше, в рамках Конференції зі вступу до ЄС на міністерському рівні від 14 грудня 2004 року (рішення пізніше погоджене Європейською комісією в Брюсселі 16-17 грудня того ж року). Румунія доказала свою відповідність критерію вільної ринкової економіки, перейняла до внутрішнього законодавства більше 100.000 сторінок союзного законодавства та провела перемовини по 31 главі галузях приєднання. Виконання самого важливого критерію, а саме – політичного, передбачив важливі поступки, включно і на конституційному рівні. 


Підписання Договору про приєднання в квітні 2005 року, його ратифікацію в усіх країнах членах ЄС та відповідно приєднання 1 січня 2007 року встановило важливі орієнтири для Румунії на шляху до євроінтеграції, що було доказано на практиці прийнятими різноманітними реформами.


Процес приєднання до ЄС був позитивно підтриманий населенням Румунії. Хоча, питання приєднання не було винесено на референдум, Договір про приєднання був погоджений на рівні Парламенту Румунії, оскільки громадяни завжди підтримували приєднання, факт який був підтверджений і соціологічними опитуваннями за цей період. Належність до Союзу підтримане і сьогодні, оскільки населення ясно розуміє всі переваги членства та приєднання до всіх структур Союзу. Таким чином, відповідно до останнього опитування на європейському рівні (Eurobarometr), 64% опитуваних громадян вважають позитивним входження Румунії до ЄС, що є вище ніж за середню оцінку опитування на рівні інших країн ЄС, а саме  - 53%.


Також, в Румунії присутня більш висока довіра громадян до європейських структур в порівняні з іншими країнами членами ЄС.


- Русу С.І.: Назвіть найбільші переваги, позитиви які отримала Румунія від вступу до ЄС. Також, назвіть найголовніші проблеми, які виникли одночасно з членством Румунії в ЄС.


 - Тетяна Попа: Приєднання не повинно розглядатись через призму переваг чи проблем, а скоріш за все як процес який принесе як певні переваги, як поліпшення так і велику відповідальність перед кранами-членами.


Найголовніша перевага членства – це можливість безпосередньої участі в процесі прийняття рішень на європейському рівні. Таким чином, ми можемо просувати та захищати національні інтереси, можемо ініціювати рівноправні партнерські відносини з країнами членами, які сповідують аналогічні інтереси або розвивають проекти на європейському рівні. Наприклад, Румунія просунула в якості партнера, спільно з іншими країнами членами ЄС, проект на підтримку та розвиток Європейської стратегії для Дунайського регіону, яка передбачає підтримку кооперації між країнами де протікає ця ріка в конкурентних галузях, як наприклад охорона навколишнього середовища (захист екосистем та самої дельти ріки Дунай і т.д.), транспорт (забезпечення водного пересування та розвиток портової інфраструктури) або якість води.


До того, членство в ЄС принесло багато позитиву для конкретних галузей: вільна міграція робочої сили, яка дозволяє румунським громадянам офіційно працевлаштовуватись в країнах-членах, сприяючи цим економічному зросту таких країн; суттєве збільшення комерційного обороту з країнами членами ЄС, можливість використання коштів європейських фондів. З період з 2007 по 2013 роки, Румунія зможе засвоїти 30 млрд. євро з союзного бюджету на фінансування конкретних проектів в галузі розвитку інфраструктури, охорони та захисту навколишнього середовища, сільського господарства та рибальства, розвитку сільських територій, адміністративної реформи та людських ресурсів і т.д.


Виховання є іншою галуззю в якій після приєднання Румунії до ЄС отримало багато позитиву, зокрема можливість для румунських студентів навчатися в найбільш престижних вузах Європи, отримуючи всі можливі державні гарантії, які надаються відповідними країнами членами ЄС, наприклад відносно розміру та оплати за навчання.


Іншою перевагою є те, що статус члена ЄС суттєво допоміг зменшити негативний влив на економіку країни в результаті економічної кризи.


Румунія, як країна член ЄС, одночасно бере на себе серйозну регіональну роль, приймаючи участь в сильних проектах, як наприклад Синергія Чорного Моря, також будучи учасницею розвитку проектів з енергетичної незалежності та безпеки ЄС, наприклад Набукко (Nabucco), який направлений на диверсифікацію джерел отримання енергоносіїв та транспортних коридорів Союзу. 


- Русу С.І.: Яке місце займає транскордонна співпраця в зовнішній політиці Вашої країни, та як Ви охарактеризуєте відносини між нашими країнами за останні роки, зокрема спільну діяльність з реалізації програм з транскордонного  співробітництва, як наприклад Спільна операційна програма «Румунія – Україна – Республіка Молдова» ?


- Тетяна Попа: Одним з пріоритетів Європейської політики сусідства (PEV), яка охоплює країни Східної Європи, Північний Кавказ та північ Середземного моря є транскордонна співпраця (CBC) по зовнішнім кордонам ЄС. На сході, транскордонна співпраця є пріоритетом як для Європейської політики сусідства, як для Стратегічного партнерства з ЄС з Росією.


Головними цілями транскордонної співпраці на зовнішніх кордонах ЄС є наступні:


1) довготривалий розвиток з обох боків кордону ЄС;


2) зменшення різниці між стандартами життя з обох боків кордону ЄС;


3) вирішувати можливі провокації, які можуть виникати в результаті сусідства та використовувати всі можливості, які відкриваються одночасно з процесом збільшення території ЄС в регіоні.


З 2007 року ЄС має нове завдання в Західних Балканах, для чого був створений новий Інструмент до-Приєднання (IPA), в рамках якого була законсервована політика з транскордонної співпраці, враховуючи є те, що країни з статусом IPA знаходяться на різних стадіях приближення до вступу в ЄС.


Таким чином, Румунія розвиває програми з транскордонної співпраці з усіма сусідніми країнами, в тому числі з Україною та Республікою Молдова через ENPI, з Сербією через IPA, також і з країнами-членами, як Угорщина та Болгарія, в рамках політики регіонального розвитку ЄС. Одночасно, морське сусідство ЄС по Чорному Морю генерувало вироблення Синергії Чорного Моря та створення операційної програми по ENPI яка покликана відхиляти можливі провокації в даному регіоні.


Відносно Спільної операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013», яка передбачає створення нових партнерських «пунктів дотику» між цими трьома країнами, маючи на меті підтримку прикордонних регіонів у вирішені аналогічних та спільних проблем.


В загальному програма співпраці направлена на вирішення завдань прикордонних регіонів Румунії, України та Республіки Молдова надаючи всіляку підтримку місцевим органам влади, громадським організаціям та приватним комерційним структурам в організації та розвитку, диверсифікації та модернізації прикордонних економік, просування відповідно до європейських стандартів заходів щодо захисту навколишнього середовища, включаючи перспективу вирішення термінових ситуацій.


Спільна операційна програма «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013»  розпочала свою діяльність офіційно з квітня 2009 року. Вона має фінансову підтримку від Європейського Інструмента Сусідства та партнерства (приблизно 125 млн. євро). До цих коштів додається співфінансування тих трьох партнерських країн. Менеджмент даної програми виконується Румунією, за допомогою Міністерства Регіонального Розвитку та Туризму.


- Русу С.І.: Що потрібно зробити Україні для прискорення свого вступу до ЄС? Що Ви особисто побажали Україні, на початку її шляху до вступу в ЄС?


- Тетяна Попа: Перемовини між Україною та ЄС про початок нового етапу двохсторонніх відносин знаходиться на фінальній стадії. Як київська влада, так і офіційні особи ЄС, погоджуються що Угода про асоціацію може бути підписана ще цього року. Одночасно з цією новою угодою, створення нової Розширеної Зони Вільної Торгівлі та перемовини про спрощення візового режиму для українських громадян, які мають бажання виїжджати в ЄС, допоможуть підкріпленню політичної асоціації та економічної інтеграції, і загалом більш кращій підготовці України до найвищої мети: вступ до ЄС.


Шлях України до ЄС передбачає продовження роботи з внутрішніх реформ в галузі становлення демократії та правової держави, забезпечення прозорого економічного, фінансового та комерційного клімату, досягнення такого рівня економічного розвитку, щоб держава змогла дотримуватись взятих на себе зобов’язань.


Процес реформ, як ми побачили на власному прикладі, може вимагати певних жертв на той момент. Тому, бажаю Україні впевненості та мужності, щоб не опускала руки перед тимчасовими проблемами та незручностями, оскільки довгострокові економічні та інші переваги себе оправдовують.


На цьому шляху, Україна може розраховувати на підтримку Румунії, в  якості сусідньої держави, друга та члена ЄС. Принципово, Румунія буде як можна більше своїх сил витрачати на підтримку європейських старань України, Республіки Молдова та інших країн на шляху до вступу в ЄС.

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura