Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
12.05.2010
Мережа регіональних центрів інноваційного розвитку Держінвестицій підводить підсумки першого року роботи системи трансферу технологій

14 травня 2010 року в приміщенні ЛІГАБізнесІнформ відбудеться круглий стіл «Роль трансферу технологій та його вплив на інвестиційну привабливість економіки України» та Інтернет-конференція з нагоди першої річниці початку роботи Системи трансферу технологій INDEV Mережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій.


Система трансферу технологій INDEV Мережі РЦІР Держінвестицій є дієвим інфраструктурним інструментом економіки України, який сприяє процесу перебудови діяльності реальних секторів у відповідності до вимог міжнародних стандартів та правил впровадження новітніх технологій.


Вона об'єднує фахівців трансферу технологій та інвестиційного менеджменту, а також забезпечує вихід власників наукомістких розробок на зовнішні ринки, залучення прямих інвестицій у економіку країни. Експертну та консалтингову допомогу у підготовці та оформленні технологічних профілів у відповідності до міжнародних стандартів здійснюють фахівці Мережі РЦІР, яка нині включає 13 центрів та п'ять їх представництв і охоплює своєю діяльністю всю територію України.


Протягом останнього року співробітники Мережі РЦІР вже підготували, оформили 190 технологічних профілів, у тому числі понад 70 з них – в міжнародних мережах трансферу технологій.


До участі в Круглому столі та Інтернет-конференції запрошені:


Клюєв А.П. - Перший Віце-прем'єр-міністр 


Цушко В.В. - Міністр економіки


Таран О.В. - Голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій,


Маргащук С.В. - Заступник Голови Держінвестицій


Полохало В.І. - депутат ВР України, голова комітету з питань науки та освіти,


Самойлик К.С. - депутат ВР України, заступник голови комітету з питань науки та освіти,


Степанкова Т.М. – Віце-президент Українсько-Німецького Форуму, УСПП


Нікітченко В.В. – директор ДБУ Київський центр інноваційного розвитку, координатор Системи трансферу технологій INDEV Мережі РЦІР Держінвестицій


Пархоменко В.Д. –Державний інститут інтелектуальної власності,


Цибульов П.M.  - Державний інститут інтелектуальної власності,


Чебаторьов В.П. - Державний департамент інтелектуальної власності МОН України


Лисенко В.С. - Академія технологічних наук


Орлюк О.П. - НДІ Інтелектуальної власності АПНУ


Дорошенко О.Ф.  - НДІ Інтелектуальної власності АПНУ


Кліточенко Т.М. - ДП "Держзовнішінформ" та співробітники РЦІР, представники Держінвестицій та інших заінтересованих сторін.


Організатори заходу – Державне агентство України з інвестицій та інновацій, Київський центр інноваційного розвитку та  ЛІГАБізнесІнформ.


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАТОРІВ


Державне агентство України з інвестицій та інновацій створено у 2005 році. Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, робота якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України. Основними завданнями Держінвестицій є участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та інноваційного розвитку, створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення ефективної державної інноваційної політики, а також координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності. До сфери управління Держінвестицій входять Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм», а також 13 регіональних центрів інноваційного розвитку.


 


Питання для обговорення на круглому столі:


- Яким чином на сьогодні держава реалізує свою регулюючу та координуючу функцію в трансфері технологій? 


- яка роль належить трансферу технологій при впровадженні та комерціалізації інновацій, наукових розробок та винаходів? Як функціонує ланцюжок "теоретик – дослідник/практик – технолог/виробничник - маркетолог – покупець/користувач" в Україні?


- чи існує в Україні інфраструктура для функціонування трансферу технологій? Як співпрацюють різні відомчі установи на регіональному рівні і яка від цього користь громаді?


- Чи має Україна підготовлених фахівців та потенційних учасників трансферу технологій? - Чи існує система підготовки фахівців та навчання потенційних учасників трансферу технологій в Україні?


- Яким чином проводяться заходи взаємної інтеграції інфраструктури трансферу технологій України з міжнародними мережами трансферу технологій? Як залучити до участі в мережах трансферу технологій потенційних учасників?


 


 Джерело інформації:

http://www.vlasnasprava.info/ua/business_news.html?_m=publications&_t=rec&id=12969
Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura