Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
24.09.2013
Завдання та функції Центру

Вінницький регіональний центр з інвестицій та розвитку є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Центр здійснює діяльність, спрямовану на залучення інвестицій та покращення інвестиційного клімату Вінницькій області.

Основними завданнями Центру є:

1) участь в забезпечені реалізації складових національних проектів на території регіону;

2) організація надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»;

3) інформаційно-ресурсне забезпечення інвестиційного розвитку регіону;

4) участь у підготовці та здійсненні заходів щодо формування інвестиційної привабливості території;

5) моніторинг за дотриманням вимог інвестиційного законодавства з питань підготовки і реалізації національних та інвестиційних проектів, які впроваджуються за державної підтримки.

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1)      бере участь в межах компетенції в супроводі підготовки та реалізації складових національних проектів на території регіону;

2)      сприяє залученню інвестицій для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі на принципах державно-приватного партнерства;

3)      бере участь в здійсненні аналізу можливих джерел фінансування, пошуку потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів на території регіону;

4)      надає в установленому законодавством порядку інформаційно-консультаційні послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інвестиційного проекту;

5)      відстежує та аналізує проблемні питання інвесторів, надає їм правову та інформаційну підтримку щодо їх розв’язання;

6)      здійснює моніторинг реалізації інвестиційних проектів, які супроводжуються Центром і поширює відповідні узагальнені дані;

7)      надає інформаційно-консультаційну підтримку щодо можливості використання механізмів державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;

8)      готує довідково-інформаційні матеріали щодо інвестиційних проектів, поширює їх у встановленому законодавством порядку, у тому числі з використанням мережі Інтернет;

9)      сприяє захисту законних прав та інтересів інвесторів в їх відносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

10)        бере участь та організовує проведення заходів, спрямованих на поширення кращих практик підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

11)         проводить із суб'єктами інвестиційної діяльності консультації щодо шляхів вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх потреб та інвестиційних можливостей;

12)        розробляє оперативні плани дій щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів, порядок та строки підготовки документів;

13)        здійснює в межах своїх повноважень моніторинг щодо додержання вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

14)        бере участь у плануванні та реалізації заходів щодо розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури;

15)        сприяє розвитку індустріальних парків на території регіону;

16)        бере участь у визначені інвестиційних пріоритетів та потреб регіону у інвестиційних ресурсах;

17)        організовує співробітництво та взаємодіє в установленому порядку з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними організаціями, фондами – потенційними інвесторами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою залучення інвестицій, проведення спільних заходів з активізації інвестиційної діяльності та розвитку економіки регіону;

18)        бере участь у організації та проведені навчання, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері інвестиційної діяльності;

19)        веде бази даних інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій, вживає заходів для включення їх у єдину базу даних («біржа проектів»);

20)        бере участь у підготовці та організації візитів інвесторів до регіону, сприяє у налагоджені контактів з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами інвестиційної діяльності;

21)        надає підтримку в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованої на інвестиційний розвиток регіону;

22)        бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, методичних, інформаційно-аналітичних матеріалів з питань інвестиційної діяльності;

23)        бере участь у розроблені та реалізації державних цільових програм з питань інвестиційної діяльності, що віднесені до компетенції органу управління майном;

24)        бере участь у створенні та діяльності консультативно-дорадчих та робочих органів з питань економічного розвитку регіонів та залучення інвестицій;

25)        бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в регіоні, формуванні позитивно інвестиційного іміджу регіону;

26)        бере участь у розроблені стратегії економічного розвитку регіону, здійсненні комплексної та інвестиційної оцінки територій;

27)        бере участь у презентаціях інвестиційного потенціалу регіону на національному та міжнародному рівнях шляхом участі у національному інвестиційному форумі та інших заходах в країні та за її межами;

28)        провадить господарську та зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, основних завдань своєї діяльності, передбачених цим Положенням;

29)        виконує інші функції згідно із завданнями, покладеними на нього нормативними документами.

 

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura