Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
13.12.2013
Інвестиційні можливості Вінницького регіону

Держінвестпроект України спільно із Вінницькою
ОДА підготували  Інвестиційний паспорт
Вінницької області, що дозволить ознайомитись з актуальною інформацією про
конкурентні переваги, інвестиційні можливості регіону.

«Сучасні тенденції розвитку країни
ставлять перед нами нові цілі та завдання, які пов
¢язані з економічною та соціальною стабільністю. На сьогодні усі наші
зусилля спрямовані на створення необхідних умов для забезпечення високих
стандартів життя населення, підтримку перетворень, що дозволяють продукції та
товарам виробників Вінниччини відповідати високим стандартам та бути
конкурентноздатними на світових ринках. Розроблений спільно із  Держінвестпроектом України, інвестиційний
паспорт дає можливість розкрити наш економічний, науковий, освітній,
інвестиційний та культурний потенціали.  

З метою створення сприятливих умов для
залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій в 2011
році  в області  було утворено Раду вітчизняних та іноземних
інвесторів. Діяльність такої групи дозволяє у найкоротші терміни розглянути
можливість реалізації інвестиційних проектів на території області, їх
доцільність, визначити соціальний ефект від впровадження таких проектів, надати
консультації щодо отримання необхідних дозвільних документів.

Ми відкриті для інвесторів та завжди
готові до діалогу з усіма, хто готовий працювати на розвиток Вінницької області»,
- наголосив голова ОДА Іван Мовчан.

Інвестиційний паспорт регіону містить
інформацію про соціально-економічні характеристики регіону, його перспективи,
конкурентні переваги, демографію, людські ресурси, соціально-культурну сферу
регіону, стратегічні цілі та пріоритети, інвестиційний потенціал, іноземні
інвестиції в регіон.

В паспорті зазначено, що пріоритетними
галузями для інвестування в регіон є: агропромислове виробництво, харчова
промисловість, машинобудування, електроенергетика, хімічна і нафтохімічна
промисловість, мікробіологічна промисловість, медицина, туризм.

Розвитку зазначеним галузям сприятиме
реалізація таких Національних проектів, як 
«Нове життя», «Відкритий світ», «Вчасна допомога», «Енергія природи»,
«Зелені ринки», «Чисте місто».

Що стосується загального обсягу
іноземних інвестицій, що надійшли в область за останні три роки (останній рік,
за весь період інвестування), то цей показник становить 24,7 млн. дол. США.

Серед країн лідерів, які інвестували в
регіон є Австрія із 56,3 млн. капіталовкладень. Також в регіон інвестували
Кіпр, Франція, Німеччина, Польща. Загалом інвестиції  в область надійшли з  51 країни світу.

За даними щорічного дослідження
конкурентоспроможності регіонів Фонду «Ефективне управління», область посідає 15
місце в рейтингу з поміж 27 регіонів. У рейтингу інвестиційної привабливості
область  займає 13 місце.

Довідково:Вінницький регіональний центр з
інвестицій та розвитку є бюджетною установою, яка належить до сфери управління
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами
України. Центр здійснює діяльність, спрямовану на залучення інвестицій та
покращення інвестиційного клімату Вінницькій області.

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura