Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
24.02.2014
В 2013 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 30 млн.дол. США прямих інвестицій

Привабливість економіки області та її
розвиток визначаються вкладами іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення – це фактори, що
характеризують інвестиційну діяльність і сприяють подальшому розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків. У 2013р. в економіку області іноземними
інвесторами вкладено 30 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013 року становив 278,7
млн.дол., що на 12,3% більше обсягів інвестицій на початок 2013р. Переважну
більшість інвестицій (81,1% від загального обсягу) внесено з країн ЄС – 225,9
млн.дол., із країн СНД внесено 12,9 млн.дол. (4,6%), з інших країн світу – 39,9
млн.дол. (14,3%).  За обсягом прямих
іноземних інвестицій область займає 21 місце серед регіонів України, та в
розрахунку на одну особу населення складає 172,5 дол. На підприємствах
промисловості зосереджено 157,6 млн.дол. (56,5%) загального обсягу прямих
інвестицій в область, у т.ч. переробної – 151 млн.дол. та добувної промисловості
і розроблення кар’єрів – 5,3 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 81,2
млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічну діяльність – 35,2 млн.дол.; виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції – 17,9 млн.дол.В організаціях, що діють у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 56,1 млн.дол.
(20,1% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського,
лісового та рибного господарства – 25,7 млн.дол. (9,2%), що здійснюють операції
з нерухомим майном – 16,3 млн.дол. (5,8%), оптової та роздрібної торгівлі;
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,1 млн.дол. (4,3%). Вагому
частку (41,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 115,2 млн.дол.
Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі –
59,9 млн.дол. (21,5%) та Немирівському – 15,0 млн.дол. (5,4%). Серед інших
регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують
міста: Ладижин, Козятин та райони: Тульчинський, Вінницький, Барський,
Тиврівський. Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в
економіку інших країн світу на 31 грудня 2013р. становив 162,4 тис.дол.
Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та
Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura