Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
06.03.2014
Увага! Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад

Увга! Оголошується  проведення Одинадцятого обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад Відповідно до розпорядження першого заступника голови обласної Ради від 04.02.2014 р. №12 «Про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад» Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації оголошує  проведення Одинадцятого обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Учасники конкурсу

У Конкурсі беруть участь проекти, розроблені сільськими, селищними, міськими, районними радами Вінницької області, проекти, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами, а також проекти, розроблені та подані територіальними громадами спільно з громадськими організаціями і приватними структурами в разі наявності договору про спільну діяльність. Проекти, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної ради тільки у випадку їх реєстрації в установленому порядку.

2. Категорії проектів-учасників та максимальний розмір гранту

1-а категорія. Проекти органів місцевого самоврядування сіл, селищ.

Максимальний розмір гранта – до 50 000 грн.

2-а категорія. Проекти органів місцевого самоврядування міст районного значення, районів, та проекти, що розроблені та подані спільно більш ніж трьома територіальними громадами.

Максимальний розмір гранта – до 60 000 грн.

3-я категорія. Проекти органів місцевого самоврядування міст обласного значення.

Максимальний розмір гранта – до 75 000 грн.

3. Основними напрямками, за якими розробляються проекти, є:

Організація ефективної системи надання послуг населенню;

Розвиток ефективних механізмів управління;

Удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

Розробка пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

Розробка та реалізація інвестиційної політики розвитку відповідних територій;

Реформування системи житлово-комунального господарства;

Покращення роботи та розвиток мережі громадського транспорту;

Розробка системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів;

Удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

Розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування;

Розробка та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;

Розвиток підприємництва;

Модернізація інженерної інфраструктури;

Підвищення рівня безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;

Реформування системи охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення;

Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування

4. Основними критеріями конкурсного відбору проектів-переможців є:

1) інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

2) їх технологічну обґрунтованість;

3) наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання щодо їх розв'язання;

4) наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту;

5) обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту, порівняння з аналогічними проектами інших учасників конкурсу.

УВАГА!

● Підготовлені проекти подаються до 16 години 01 квітня 2014 року (проекти-учасники, відправлені по пошті, будуть реєструватись в разі наявності штемпеля до останньої дати прийому, включно).

Проекти, які надійшли до дирекції Конкурсу після встановленого терміну, не розглядатимуться (це не стосується проектів, які надійшли пізніше по пошті з поштовою відміткою до 01 квітня 2014 року).

● Усі подані до дирекції матеріали, незалежно від результатів розгляду, заявникам не повертаються.

● Про результати Конкурсу його учасників дирекція повідомляє письмово протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

● Проекти, які підготовлені з порушенням вимог цієї інструкції та не містять повного комплекту необхідних документів, не допускаються до участі у Конкурсі.

● Допускається подання спільних проектів (від декількох органів місцевого самоврядування).

● Обсяг фінансового запиту за проектом з фонду конкурсу не перевищує 75% від загального бюджету проекту.

 

Більш детальну інформацію про  вимоги конкурсу та рекомендації, а також Положення про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад (додаток 1),  склад Конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (далі - Конкурсна рада) (додаток 2), аплікативну форму можна знайти на сайті Вінницької обласної державної адміністрації в розділі «до вашого відома» .

Контактні особи:

Ратушняк Інесса Анатоліївна

Бурлачук Ганна В’ячеславівна

тел.: (0432) 66-14-26

Е-mail: ueco@vininvest.gov.ua

 Додаткова iнформацiя

вимоги методичка 2014Додатки до апл1кативної форми 2014

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura