Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
13.03.2014
Надходження прямих інвестицій у Вінницьку область за 2013 р.

 Залучення
коштів іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу,
впровадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного досвіду,
розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу
територій. Привабливість економіки області та її розвиток визначаються вкладами
іноземних інвестицій. Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення – це
фактори, що характеризують інвестиційну діяльність і сприяють подальшому
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Завдяки активізації роботи місцевих
органів виконавчої влади в напрямку створення максимально комфортних умов для
започаткування та ведення бізнесу, а також залучення іноземних інвестицій, у
2013 р. в економіку Вінницької області іноземними інвесторами вкладено 30,0
млн. дол. США прямих інвестицій. Обсяг внесених з початку інвестування в
економіку Вінницької області прямих іноземних інвестицій на 31.12.2013р.  становив 278,7 млн. дол. США, що на 12,3%
більше обсягів інвестицій на початок 
2013 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 172,5 дол. США.
Переважна більшість інвестицій (81,1% від загального обсягу) надійшла з країн
ЄС – 225,9 млн. дол. США, із країн СНД внесено 12,9 млн. дол. США (4,6%),
з інших країн світу – 39,9 млн. дол. США (14,3%).  Загалом до Вінницької області надійшли інвестиції з 50 країн світу.
Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Кіпру, Австрії ,
Франції, Німеччини , Польщі. На ці п’ять країн припадає 73,7%  від загального
обсягу прямих іноземних інвестицій.На
підприємствах промисловості зосереджено 157,6 млн. дол. США (56,5%)
загального  обсягу прямих інвестицій в
область,  у т.ч. переробної –  151,0 млн. дол. США та добувної промисловості
і розроблення кар’єрів –  5,3 млн. дол.
США. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів унесено 81,2 млн. дол. США прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та
поліграфічну діяльність – 35,2 млн. дол. США; виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції  – 17,9 млн. дол. США. В  організаціях, що діють у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 56,1 млн. дол.
США (20,1% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського,
лісового та рибного  господарства  –
25,7 млн. дол. США (9,2%), що
здійснюють операції з нерухомим майном – 16,3 млн. дол. США (5,8%), оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,1 млн.
дол. США (4,3%).   Вагому частку (41,3%) іноземного капіталу
зосереджено у м. Вінниці – 115,2 млн. дол. США. Також, значні обсяги іноземних
інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 59,9 млн. дол. США (21,5%) та Немирівському
– 15,0 млн. дол. США (5,4%). Серед інших регіонів області провідні місця за
обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони:
Тульчинський, Вінницький, Барський, Тиврівський. Обсяг прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 31 грудня
2013р. становив 162,4 тис. дол. США. Переважна більшість інвестицій внесена в
економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є
підприємства харчової промисловості.Дані про прямі інвестиції в регіон та з
регіону надані Головним управлінням статистики у Вінницькій області веб-сайт:
www.vn.ukrstat.gov.ua

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura