Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
14.04.2014
План заходів щодо запобігання і протидії корупції


ПЛАН
заходів щодо 
запобігання і протидії корупції
в Державній бюджетній установі «Вінницький 
регіональний центр з інвестицій та розвитку» на 2014 рік
п/пЗміст заходівТерміни виконання


Відповідальні12


3


41.


Проводити роз'яснювальну
роботу серед працівників ДБУ «Вінницький
регіональний центр з інвестицій та розвитку»
, щодо безумовного
виконання вимог статті
14 Закону України "Про засади запобігання
і протидії корупції", зокрема, в частині забезпечення невідкладного у письмовій формі повідомлення безпосереднього
керівника про наявність конфлікту інтересів

Постійно


Головний бухгалтер,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції2.


Своєчасно інформувати правоохоронні
органи про протиправні дії державних службовців та осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, а також вживати заходів щодо співпраці з
правоохоронними органами та судами в частині надання їм допомоги у процесі
перевірки причин вчинення зазначених дій.

За потребою


Заступник директора,
головний бухгалтер, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
корупції3.


Розглядати обвинувальний вирок або постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення працівника ДБУ «Вінницький регіональний центр з інвестицій та розвитку» із вжиттям вичерпних заходів згідно із законодавством

У разі надходження


Заступник директора,
головний бухгалтер, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
корупції4.


Повідомляти у визначені
законодавством терміни суд та Управління Головдержслужби України в Вінницькій
області про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням її до
відповідальності за корупційне правопорушення

Постійно


Заступник директора,
головний бухгалтер, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
корупції5.


Запровадити облік посадових осіб ДБУ «Вінницький регіональний центр з
інвестицій та розвитку», які за рішенням судів були притягнуті до
відповідальності за корупційні діяння

Постійно


Головний бухгалтер,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції6.


У разі вчинення корупційних діянь
посадовими особами ДБУ
«Вінницький регіональний центр з інвестицій та розвитку» терміново надавати
інформацію
уповноваженій особі з питань
запобігання та виявлення корупції

Постійно


Заступник директора,
головний бухгалтер7.


Забезпечити подання працівниками ДБУ «Вінницький регіональний центр з
інвестицій та розвитку» декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру

В установлені законодавством терміни


Головний бухгалтер,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції8.


Надання допомоги працівникам ДБУ «Вінницький регіональний центр з
інвестицій та розвитку» у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру

До 1 квітня 2014 року


Головний бухгалтер,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції


Додаткова iнформацiя

Наказ щодо запобігання і протидії корупції

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura