Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
24.04.2014
Торік науково-технічною діяльністю займалося 17 підприємств та організацій області

За даними Головного управління статистики у
Вінницькій області, у 2013 році загальна чисельність працівників організацій,
які виконували наукові та науково-технічні роботи становила 581 особу, що на
18% менше, ніж у 2012 році. Число безпосередніх виконавців наукових та
науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) також
зменшилось на 15,9% і становило 477 осіб. У 2013 році виконанням наукових та
науково-технічних робіт займалися фахівці з науковим ступенем – 8 докторів наук
та 74 кандидати наук. До виконання досліджень та розробок у 2013 році на
засадах сумісництва було залучено 328 осіб, що на 12,8% менше, ніж у 2012 році.
Питома вага сумісників, які мали науковий ступінь доктора чи кандидата наук,
становила 47,6%. У 2013р. обсяг витрат на виконання наукових та
науково-технічних робіт власними силами організацій становив 32,6 млн.грн.
проти 38,7 млн.грн. у 2012 році. Частка фінансування витрат на виконання
наукових та науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету становила
59,2%, що на 4,4 в.п. більше, ніж у 2012р. Обсяг наукових та науково-технічних
робіт, виконаних власними силами наукових організацій, у 2013р. становив 34,6
млн.грн. проти 39,1 млн.грн. у попередньому році. Найбільша частка (43,7%)
виконаних робіт – це фундаментальні дослідження (15,1 млн.грн.), майже чверть
(22,2%) становлять прикладні дослідження (7,7 млн.грн.), п`яту частину (20,4%)
– науково-технічні розробки (7,1 млн.грн.). На долю науково-технічних послуг
(4,7 млн.грн.) припадає 13,7% загального обсягу виконаних наукових та
науково-технічних робіт. У порівнянні з 2012р. структура загального обсягу
робіт за видами дещо змінилася: на 10,0 в.п. зросла питома вага
науково-технічних послуг, на 2,5 в.п. – прикладних досліджень, на 1,0 в.п. –
фундаментальних досліджень. Частка науково-технічних розробок зменшилася на
13,5 в.п.Кількість робіт, що виконувались науковими
організаціями області у 2013р., зменшилась майже на чверть (на 24,3%) і
становила 370 одиниць, з яких майже половина (47,0%) впроваджено у виробництво.
У 2013р. на створення нових видів виробів було спрямовано 42 наукові розробки,
з яких 11 – нові види техніки. Крім того, науковці області проводили роботи по
створенню нових технологій (28), сортів рослин та порід тварин (12), методів і
теорій (114), матеріалів (13).Джерело: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА 

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura