Про Центр
Діяльність Центру
Нормативно-правова база
Для інвестора
Запобігання корупції
Корисні посилання
Національні проекти
26.02.2015
В облдержадміністрації працювала робоча група з приведення Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року у відповідність із Державною стратегією

Під головуванням директора департаменту регіонального економічного
розвитку ОДА Олександра Якубика 4 лютого в обласній державній адміністрації
відбулось установче засідання робочої групи з приведення Стратегії
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року
у відповідність із Державною стратегією регіонального розвитку на період до
2020 року. Робочу групу створено згідно з розпорядженням голови обласної
державної адміністрації Анатолія Олійника від 29 січня 2015 року № 56, яку
очолив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко. До складу
робочої групи увійшли провідні фахівці з економічних наук, керівники профільних
департаментів та управлінь облдержадміністрації , представники депутатського
корпусу обласної Ради, керівники підприємств, завідувачі кафедрами ВУЗ- ів,
спеціалісти з координації міжнародних проектів. «На моє глибоке переконання,
спільними зусиллями фахівців, які тут зібрались, ми зможемо здійснити
стратегічне збалансоване планування регіонального розвитку Вінниччини до 2020
року, підготувати якісно новий стратегічний документ, розроблений за
європейськими стандартами , що стане дієвими інструментом, яким ми зможемо
керуватись в щоденній роботі»
 ,-
підкреслив Олександр Якубик. Він провів стислу ознайомчу відео- презентацію
«Стратегія 2020», де з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки
конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку Вінницького регіону,
визначені першочергові пріоритетні завдання, заходи координації дій місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу та
населення регіону, спрямовані на реалізацію визначених стратегічних завдань. З
повним текстом документу та додатками до нього можна ознайомитись на офіційному
сайті Вінницької обласної Ради
http://www.vinrada.gov.ua/proekt-strategi%D0%87-regionalnogo-rozvitku-vinnicko%D0%87-oblasti-na-period-do-2020-roku.htm . Стратегія повинна стати підґрунтям для розробки
короткотермінових та середньострокових програм економічного і соціального
розвитку Вінницької області, зокрема – «операційного плану» заходів з її
реалізації на найближчі 2 роки (без чого неможливе залучення інвестиційних
коштів для регіонального розвитку ). Відповідно до нових пріоритетів розвитку
держави, одним із принципів реалізації Стратегії збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2020 року є синхронізація, тобто
узгодження стратегічних цілей. Так, у Стратегіях розвитку районів визначено ряд
стратегічних цілей і пріоритетів, які було систематизовано та узагальнено. Їх
аналіз показав, що Стратегічні завдання на обласному та районних рівнях є
взаємоузгодженими, взаємодоповнюючими та передбачають ефективну реалізацію
пріоритетів загальнодержавного рівня. Олександр Якубик акцентував увагу
присутніх на термінах, визначених у згаданому розпорядженні голови ОДА № 56 :
«Маємо до 1 березня 2015 року подати доопрацьовану Стратегію збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, приведену у
відповідність із Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020
року» подати обласній Раді для розгляду і затвердження, а до 1 липня 2015 року
маємо підготувати та подати проект плану заходів з реалізації Стратегії
збалансованого регіонального розвитку»,- підкреслив він. Учасники робочої групи
напрацювали механізм взаємодії при внесенні пропозицій до «Стратегії 2020» та
наголосили на тому, що процес роботи над нею має бути максимально публічним.

Прес-центр
Перелік проектів для інвестування
Конкурс проектів © Вінницький регіональний центр з івестицій та розвитку, 2010 Internet Studio Aura